Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is the map of our prison."

Dịch:Nó là tấm bản đồ của nhà tù của chúng ta.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaoanpn

chúng ta/chúng tôi đều được nha Admin!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nink5000

tai sao toi dich la do la ma lai sai? Do hay No deu dc ma?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuanNV

Nó là tấm bản đồ về nhà tù của chúng tôi, cũng phải đúng chứ.

2 tháng trước