"What is an investment?"

Dịch:Một sự đầu tư là gì?

October 1, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Meddlerphan

có thể thêm nghĩa là "một khoản đầu tư" không ad nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/WindLeo

1 sự đầu tư Là GÌ nhỉ? Sao khó kiếm thế


https://www.duolingo.com/profile/LiYuan663284

Vốn đầu tư cũng đc mà


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

"Sự" an ninh... bị cho là sai? Lần này bỏ chữ "sự" đầu tư thì lại bị sai không có chữ "sự". Bó tay luôn!!!!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.