"Họ nhìn thấy chúng tôi."

Dịch:They see us.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaLm1

Tai sao k thể su dung " we " ha Ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ledoa

Nếu như đổi ngược lại thì có thể dùng là we dc Vd như này "We see them" (them = they) "They see us" (us = we)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/skilluk

Mh cũng đang thắc mác cho ny

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.