1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ nhìn thấy chúng tôi."

"Họ nhìn thấy chúng tôi."

Dịch:They see us.

October 1, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/GiaLm1

Tai sao k thể su dung " we " ha Ad


https://www.duolingo.com/profile/ledoa

Nếu như đổi ngược lại thì có thể dùng là we dc Vd như này "We see them" (them = they) "They see us" (us = we)


https://www.duolingo.com/profile/skilluk

Mh cũng đang thắc mác cho ny

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.