Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đừng đụng vào cái xoong !"

Dịch:Do not touch the pan!

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

Saucepan la xoong.pan la chao.

3 năm trước