"When we were boys, we used to exercise more."

Dịch:Khi chúng tôi còn là những cậu bé, chúng tôi đã từng tập thể dục nhiều hơn .

October 1, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/henbim

khó hiểu quá . nhiều hơn hay ít hơn ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.