1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "When we were boys, we used t…

"When we were boys, we used to exercise more."

Dịch:Khi chúng tôi còn là những cậu bé, chúng tôi đã từng tập thể dục nhiều hơn .

October 1, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/henbim

khó hiểu quá . nhiều hơn hay ít hơn ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.