"Whenwewereboys,weusedtoexercisemore."

Dịch:Khi chúng tôi còn là những cậu bé, chúng tôi đã từng tập thể dục nhiều hơn .

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

khó hiểu quá . nhiều hơn hay ít hơn ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.