Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When we were boys, we used to exercise more."

Dịch:Khi chúng tôi còn là những cậu bé, chúng tôi đã từng tập thể dục nhiều hơn .

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

khó hiểu quá . nhiều hơn hay ít hơn ?

3 năm trước