1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "How did it happen?"

"How did it happen?"

Dịch:Nó đã xảy ra như thế nào?

October 1, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SNbDmZ
  • 1175

điều đó đã xảy ra như thế nào

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhbaquelua

nó đã diễn ra như nào :(

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lqhung

điều đó đã sảy ra như thế nào => ko được

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanekinci

"Xảy" không phải "sảy" nhé bạn :)

January 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trancham2

Thiếu chữ (đã) thôi mà cũng băt bẻ

July 20, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.