Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người bảo vệ uống cà phê."

Dịch:The guard drinks coffee.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainbow091686

The security drinks coffee khong duoc sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dang_Dinh_Hung

Security guy

7 tháng trước