"Người bảo vệ uống cà phê."

Dịch:The guard drinks coffee.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainbow091686

The security drinks coffee khong duoc sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dang_Dinh_Hung

Security guy

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/doccocaubai

Bảo vệ là security mà mấy chêa

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.