"Are we in the same hotel?"

Dịch:Chúng tôi có ở cùng khách sạn không?

October 1, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Funny_ghost

vậy câu: chúng tôi ở khách sạn giống nhau phải không? dịch sao mọi người ơi? huhu dịch vầy bị fail mất rôi.

October 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nhungrinh

chúng ta ở trong cùng khách sạn phải không

October 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Isabella1331

chúng ta ở cùng khách sạn? cũng có nghĩa tương tự

October 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mocdiep226

Cùng là trong khách sạn lúc thì IN lúc thì At - why?

July 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.