"Areweinthesamehotel?"

Dịch:Chúng tôi có ở cùng khách sạn không?

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Funny_ghost

vậy câu: chúng tôi ở khách sạn giống nhau phải không? dịch sao mọi người ơi? huhu dịch vầy bị fail mất rôi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

như trên

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhungrinh

chúng ta ở trong cùng khách sạn phải không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Isabella1331

chúng ta ở cùng khách sạn? cũng có nghĩa tương tự

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

chúng ta ở cùng một khách sạn ư? sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kwanlan

chúng ta ở cùng khách sạn? thì có gì sai?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.