"He continues walking."

Dịch:Anh ấy tiếp tục bước đi.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

anh ấy đang tiếp tục đi bộ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kan231297

he continues ưalk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/qelight

sao lại thêm 's' vào continues nhỉ!! continue đâu phải động từ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

continue la dong tu trong cau nay day

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tng726249

anh ấy đang tiếp tục đi bộ sao lại sai ? Mod giải thích dùm mình cái

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nktung91

Phân tích cấu trúc câu: He(S) + continues(V) + Walking ( N-O)

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.