1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The groups change after abou…

"The groups change after about three to four weeks."

Dịch:Các nhóm thay đổi sau khoảng ba tới bốn tuần.

October 1, 2014

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

sau với sau đó khác nhau?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

khác nhau hoàn toàn nhé bạn .

sau : after

sau đó : after that.

trong đó , "that" là một việc gì đó , một điều gì đó đã xảy ra trước .

ta hãy xem hai ví dụ :

  • after dinner , we go to the cinema/ sau bữa tối , chúng tôi đi xem xi nê.

  • we have dinner . After that , we go to the cinema / chúng tôi dùng bữa tối . Sau đó , chúng tôi đi xem xi nê.

ta thấy "that' ở đây có ý nghĩa là "we have dinner"


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

cảm ơn bạn nhiều


https://www.duolingo.com/profile/theboy635121

Rảnh hả giải thích gì dài vậy bạn? ????


https://www.duolingo.com/profile/NhanNek1

Dài nhưng mà dủ còn hơi ngắn mà sai


https://www.duolingo.com/profile/NgcHn723130

tôi có cảm giác duolingo như một robot. phần bài của tôi là đọc nhưng khi đọc hệ thống dừng hoạt động --- duolingo cho rằng tôi làm sai!!!


https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

Nhiều nhóm thay đổi sau khoảng ba đến bốn tuần ... Nhiều vs những cũng như nhau


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

sao mà giống nhau được

nhiều nhóm : many groups

những nhóm : the groups


https://www.duolingo.com/profile/rainbow091686

is the mean of "Group" also "Tap doan"?


https://www.duolingo.com/profile/quocviet_qv

những nhóm thay đổi trong khoảng sau ba đến bốn tuần. xin hỏi ad câu này có phải tiếng việt không


https://www.duolingo.com/profile/ngXun1

tai sai lại gạch chữ " ba" vậy


https://www.duolingo.com/profile/thoh1

những nhóm thay đổi sau ba đến bốn tuần. chữ "ba" ở đây có gì sai mà lại bị gạch ?


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

các nhóm thay đổi sau khoảng từ ba đến bốn tuần . máy không chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/JemBon

thế này còn sai : các nhóm thay đổi sau khoảng từ ba đến bốn tuần bó tay


https://www.duolingo.com/profile/THIENKHOI2007

Những nhóm sẽ thay đổi sau khoảng 3 đến 4 tuần


https://www.duolingo.com/profile/KingL.Bradley

Số 3 thì toàn sai giờ dùng chữ "ba" cũng sai nốt ❤❤❤????????????


https://www.duolingo.com/profile/Kacy2006

Câu này viết thì hơi khó nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/hoaicz

ghi so duoc day!


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

các nhóm thay đổi sau khoảng từ 3 tới 4 tuần. .... sai


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

The groups change after about three to four weeks, the groups change after about three to four weeks, the groups change after about three to four weeks, the groups change after about three to four weeks


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

các nhóm thay đổi sau khoảng từ 3 tới 4 tuần. cũng cho sai


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

các nhóm thay đổi sau khoảng từ ba tới bốn tuần. (có thêm chữ ''từ'' mà máy cũng không chấp nhận)


https://www.duolingo.com/profile/NhanNek1

Các nhóm thay đổi sau ba tới bốn tuần. sao Lại sai?????


https://www.duolingo.com/profile/Tanthanh71

Những nhóm thay đổi sau khoảng chừng ba đến bốn tuần...

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.