Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta gặp nhau ngày mai chứ ?"

Dịch:Do we see each other tomorrow?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 10

Câu trong bài: Do we see each other tomorrow --> ý là hẹn hò ngày mai gặp nhau Câu của các bạn: Will we meet tomorrow --> đã hẹn gặp và chỉ còn xác định lại về thời gian

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangTuanK1

"Will we meet tomorrow?" không được sao. Cứng nhắc quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

Tôi đồng ý với câu: "Will we meet tomorrow?"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuHoang697569

Đúng, tôi đồng ý với bạn MAI ANH HOANG

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Chưa hoc "shall" biết đâu mà trả lời đây trời?

1 năm trước