"Chúng ta gặp nhau ngày mai chứ ?"

Dịch:Do we see each other tomorrow?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Câu trong bài: Do we see each other tomorrow --> ý là hẹn hò ngày mai gặp nhau Câu của các bạn: Will we meet tomorrow --> đã hẹn gặp và chỉ còn xác định lại về thời gian

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangTuanK1

"Will we meet tomorrow?" không được sao. Cứng nhắc quá.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

Tôi đồng ý với câu: "Will we meet tomorrow?"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuHoang697569

Đúng, tôi đồng ý với bạn MAI ANH HOANG

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Chưa hoc "shall" biết đâu mà trả lời đây trời?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.