1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do not pay for that sandwich…

"Do not pay for that sandwich."

Dịch:Đừng trả tiền cho cái sandwich đó .

October 1, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoangTuanK1

"đừng trả tiền cho miếng bánh mì kẹp thịt đó" cũng sai =.=


https://www.duolingo.com/profile/susi_kep_thit

"Không phải thanh toán cho cái bánh mỳ kẹp" kia cũng sai ah ad


https://www.duolingo.com/profile/TakatoKatory

Không trả tiền cho cái sandwich đó. Sai ở đâu?


https://www.duolingo.com/profile/cedar124

"Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đầu b* ăn c, thế cho nó dễ" - Huấn Hoa Tử


https://www.duolingo.com/profile/HungVanLe5

không được trả tiền cho cái bánh sandwich đó .cũng sai à


https://www.duolingo.com/profile/ShiinaYukki

Không làm mà đòi có ăn à


https://www.duolingo.com/profile/Bngngyu1

Chắc cái sandwich đó miễn phí đó


https://www.duolingo.com/profile/KhoiTran117876

Lee's Sandwiches không thích điều này :)))


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

Do not pay for that sandwich


https://www.duolingo.com/profile/hocanhvan9

Việt Nam không có từ nào là sandwich, đáp án sai


https://www.duolingo.com/profile/DinhQuangS1

Bánh mì bị thối chắc

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.