"The wealth"

Dịch:Sự giàu có

October 2, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/banana1929

"Common Wealth" trong tiếng Anh có nghĩa là Khối Thịnh Vượng Chung, bao gồm các nước thuộc địa cũ của Anh.


https://www.duolingo.com/profile/VnVn531966

Sự sung túc và sung túc có khác gì nhau không mà sung túc là sai ?????????????????????????????????


https://www.duolingo.com/profile/chulilabi

"rich" chỉ là giàu (tính từ ý) thôi bạn nhé :D


https://www.duolingo.com/profile/iBgGCH3F

Wealth wealth wealth wealth wealth wealth wealth wealth wealth wealth

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.