"Sheisamemberofparliament."

Dịch:Cô ấy là một thành viên của nghị viện.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meddlerphan

Có thể thêm ý dịch: cô ấy là một nghị sĩ được không ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mao.thaivan

member of paliament cũng có nghĩa là nghị sĩ; nên đáp án" Cô ấy là một nghị sĩ" cũng đúng nhé ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaViet2

Dịch máy móc quá. Hình như được copy từ Google Translation.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phanchauanh

Cô ấy là một thành viên của nghị viện cũng nên được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khuetranminh

Cô ấy là một đại biểu quốc hội có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buiminhhoang

"cô ấy là một người của nghị viện" được không ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/perry17092

Thiếu chữ của mà cũng sai được. Bó tay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Cô ấy là đại biểu quốc hội cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gamle0603

member of parliament có nghĩa là nghị sĩ thì She is a member of parliament dịch cô - bà ấy là một nghị sĩ không có gì là sai cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CattuongNguyen

minh cung nghi vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tronglvh

chả hiểu sao "member of parliament" là nghị sĩ mà mình dịch cô ấy là một nghị sĩ thì sai. Ai giải thích hộ với !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthu73

cô ấy là một nghị sĩ - dịch vậy có đúng không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tun809198

chị ấy là một thành viên của nghị viện cũng sai là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Viết đúng rồi mà còn phải chú ý trọng âm

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.