Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi ăn trong khoảng chừng một giờ."

Dịch:We eat for approximately an hour.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mai-Vu

"we eat for around one hour" không được hả bạn?

4 năm trước