"I write you a note."

Dịch:Tôi viết cho bạn một ghi chú.

October 2, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tun647982

I write for you a note

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BuddaThe

Câu này có chữ for mới đúng!

October 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

note không thể dịch là "chú thích" sao trời?

October 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/riverweed

"Chú thích" mang tính giải thích. "Ghi chú" mang tính thông báo. Nó khác nhau

June 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sonvu94

chú ý cũng có thể mà

April 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thang960237

This is suck!! Comparison between "Tôi viết cho bạn 1 lưu ý" and "Tôi viết cho bạn một lưu ý". The different is just the number and the character which is the same meaning and lead to WRONG ANSWER. Do something about it, please!

May 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lehongtlx

Ghi nhớ, ghi chú,

November 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/yuukikaitou

mình ghi TÔI ghi CHO BẠN MỘT GHI CHÚ sai ở từ ghi phải là viết

June 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Quocnails

I write to you a note = dich = toi viet CHO ban mot ghi chu ..

February 21, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.