"Iwriteyouanote."

Dịch:Tôi viết cho bạn một ghi chú.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

note không thể dịch là "chú thích" sao trời?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/riverweed
riverweed
  • 23
  • 10
  • 260

"Chú thích" mang tính giải thích. "Ghi chú" mang tính thông báo. Nó khác nhau

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tun647982

I write for you a note

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BuddaThe

Câu này có chữ for mới đúng!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/lehongtlx

Ghi nhớ, ghi chú,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sonvu94

chú ý cũng có thể mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thang960237

This is suck!! Comparison between "Tôi viết cho bạn 1 lưu ý" and "Tôi viết cho bạn một lưu ý". The different is just the number and the character which is the same meaning and lead to WRONG ANSWER. Do something about it, please!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/yuukikaitou

mình ghi TÔI ghi CHO BẠN MỘT GHI CHÚ sai ở từ ghi phải là viết

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.