Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng tư là một tháng trong năm."

Dịch:April is a month of the year.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anminh2

of the year cũng là trong tháng mà

2 năm trước