"Tháng tư là một tháng trong năm."

Dịch:April is a month of the year.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anminh2

of the year cũng là trong tháng mà

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.