Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi muốn thuê nó trong một tuần ."

Dịch:We want to rent it for a week.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhubqn

tại sao one week không dc nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

"Hire" và "rent" đều có nghĩa là thuê, tại sao lại không được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet96

hire là thuê nhưng là thuê trong thời gian ngắn, for a short time

7 tháng trước