1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi muốn thuê nó trong…

"Chúng tôi muốn thuê nó trong một tuần ."

Dịch:We want to rent it for a week.

October 2, 2014

3 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/David_Enjo

"Hire" và "rent" đều có nghĩa là thuê, tại sao lại không được?

December 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kiiet

hire là thuê nhưng là thuê trong thời gian ngắn, for a short time


https://www.duolingo.com/profile/vinhubqn

tại sao one week không dc nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.