Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I drive for an hour to my friend's house."

Dịch:Tôi lái xe đến nhà bạn tôi trong một giờ.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

an hour là thế nào nhể

3 năm trước

https://www.duolingo.com/5_Rim_1

Hour đọc là /'aʊər/ vẫn là nguyên âm nên dùng mạo từ an đó bạn. Giống như uniform /ˈjuːnɪfɔːrm/ âm j nên là A uniform (:

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuatvu

My friend's house sao dịch là nhà bạn của tôi lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

tôi cũng giống bạn đây.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Bó tay

4 tháng trước