1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I drive for an hour to my fr…

"I drive for an hour to my friend's house."

Dịch:Tôi lái xe đến nhà bạn tôi trong một giờ.

October 2, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Mxzly

an hour là thế nào nhể

October 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/5_Rim_1

Hour đọc là /'aʊər/ vẫn là nguyên âm nên dùng mạo từ an đó bạn. Giống như uniform /ˈjuːnɪfɔːrm/ âm j nên là A uniform (:

August 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuatvu

My friend's house sao dịch là nhà bạn của tôi lại sai?

October 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

tôi cũng giống bạn đây.

November 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhn197269

Nó vần hơn

July 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Bó tay

April 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/chinh42

Cau nay sao sai vay cac ban oi

February 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/JonyTran

tôi lái xe khoảng một giờ đến nhà bạn tôi --> sai là sao?

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Mocdiep226

Ko có khoảng

July 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nhn197269

Không có khoảng nha bạn

July 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThanhTrang281232

Khó hiểu

April 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/QUYENQUE1

:3 ^-^

May 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TuynNguynN11

Tôi lái xe đến nhà của bạn tôi trong 1 giờ. Vậy mà sai là sao

May 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Ryan_Rod

Dịch thôi mà, trong 1 h trc hay sau cũng đc sao lại sai trời

June 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ismlgfam

Ghi 1 giờ cũng sai à

July 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Han146270

Tôi lái xe khoảng một giờ đến nhà bạn của tôi

July 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/miukibo

Tôi lái xe trong một giờ đến nhà bạn bè của tôi mà sao cũng sai được vậy =((

September 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

Drive là lái xe hay lái tàu vậy

October 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.