"Con voi uống nước."

Dịch:The elephant drinks water.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vincentnguyenzzz

Đáp án với "An elephant" không được chấp nhận!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennamson

Hello

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.