"Con voi uống nước."

Dịch:The elephant drinks water.

October 2, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SkimbaoLe

The elephant drinks water không có the tại sao the duck drinks the water lại có the trước water mong được giải thích tí he

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/legiahuy7

Chuẩn

April 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/pitbto

ko dc ban ak no cu bao drink la sai

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ismeeeeee

Tại sao ở đây drink lại thêm s vậy mng

May 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/EvivNguyen

Thì hiện tại đơn với số ít thêm s/es ở động vật

June 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/EvivNguyen

Nhầm! Ở động từ

June 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/good206132

I not understand

May 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nguyennamson

Hello

October 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vincentnguyenzzz

Đáp án với "An elephant" không được chấp nhận!

January 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HaiHy

Tôi sẽ cố gắng mọi người ơi

July 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/EvivNguyen

Vì sao ghi elephant... Lại không được mà nó bắt the elephant nhỉ?

June 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Loan768351

Mông

August 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Loan768351

Wow

August 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Loan768351

Bạn ơi mình có cơ mông

August 29, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.