Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con voi uống nước."

Dịch:The elephant drinks water.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vincentnguyenzzz

Đáp án với "An elephant" không được chấp nhận!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennamson

Hello

3 năm trước