Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She creates many special moments."

Dịch:Cô ta tạo ra nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/fetiger

tại sao "cô ấy tạo nhiều khoảnh khắc đặc biệt" lại không đúng nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Manicj12

mình cũng thế. nó báo sai :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trung665243

khoảnh khắc đéo phải thời điểm

1 năm trước