1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She creates many special mom…

"She creates many special moments."

Dịch:Cô ta tạo ra nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

October 2, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/fetiger

tại sao "cô ấy tạo nhiều khoảnh khắc đặc biệt" lại không đúng nhỉ?

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

mình cũng thế. nó báo sai :(

November 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.