Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They swim."

Dịch:Họ bơi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanhb123

chúng nó bơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/habloomwinx

mình lại là họ bơi

3 năm trước