"They swim."

Dịch:Họ bơi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanhb123

chúng nó bơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/habloomwinx

mình lại là họ bơi

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.