"They swim."

Dịch:Họ bơi.

October 2, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/habloomwinx

mình lại là họ bơi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.