1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Η κριτική είναι καλή."

"Η κριτική είναι καλή."

Μετάφραση:The review is good.

October 2, 2014

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/Maryntltz82

We say for ex. '' the critic of the book is very good '' η κριτική του βιβλίου είναι πολύ καλή. We use the word criticism to describe the idea, for example '' the criticism among friends can harm ones feelings'' η κριτική μεταξύ φίλων μπορεί τα πληγώσει τα συναισθήματα κάποιου.

Learn English in just 5 minutes a day. For free.