"Không khí thì trong lành ở đây."

Dịch:The air is pure here.

10/2/2014, 2:03:17 PM

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongHo3

The air is clear here. Sao lại sai nhỉ

12/15/2015, 2:32:42 PM

https://www.duolingo.com/sommaihong14

Minh cung thac mac giong ban

7/15/2016, 8:22:27 AM

https://www.duolingo.com/nvtun
 • 14
 • 13
 • 9
 • 2

"clean" cũng có thể hiểu là trong lành nhỉ

10/2/2014, 2:03:17 PM

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

"clear" mới là trong lành bạn ơi, bạn lộn hai từ này với nhau rồi!!!!!!!!!!!!! ^^

2/17/2015, 2:49:23 AM

https://www.duolingo.com/hyzkyz_T

hoặc là fresh cũng được

2/17/2015, 7:45:20 AM

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Đúng luôn !!!!!!!!!! ^^

2/17/2015, 7:56:26 AM

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 296

Mình cũng hay nhầm

6/28/2015, 1:52:35 AM

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

^_^

6/28/2015, 1:57:30 AM

https://www.duolingo.com/usa213182

Sdt ban nhieu vay :)

12/4/2015, 3:47:37 PM

https://www.duolingo.com/nvtun
 • 14
 • 13
 • 9
 • 2

Search Google "The air is clean" đi bạn, ngạc nhiên lắm đó :D http://hcfgkc.org/breathe-deeply-the-air-is-clean/ ; https://www.blueair.com/us/clean-air

11/7/2016, 4:08:00 PM

https://www.duolingo.com/NoobMoon

The air here is pure .... Why it wrong ?

9/26/2016, 2:43:32 PM

https://www.duolingo.com/VuNgocThuy2

I will be sharge if I know

11/19/2016, 1:17:59 PM

https://www.duolingo.com/VnVn531966

Nhờ câu này mình đạt 17 câu đúng liên tiếp

12/21/2016, 9:31:33 AM

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

The air here is pure

1/31/2017, 6:46:28 AM

https://www.duolingo.com/HiPht
 • 20
 • 15
 • 2

Đây là mã clb của mik các bạn tham nhé VQ6D5P

6/16/2018, 2:40:55 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.