"Những người này có niềm tin vào tất cả mọi thứ báo chí nói ."

Dịch:These people have faith in everything the newspapers say.

October 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

"These people believe in anything the newspaper say"

October 2, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.