"Những người này có niềm tin vào tất cả mọi thứ báo chí nói ."

Dịch:These people have faith in everything the newspapers say.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

"These people believe in anything the newspaper say"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.