Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người này có niềm tin vào tất cả mọi thứ báo chí nói ."

Dịch:These people have faith in everything the newspapers say.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

"These people believe in anything the newspaper say"

3 năm trước