"Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ ."

Dịch:There are many stars in the universe.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenvanhan90

Galaxy ko dc ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Sự khác nhau giữa Universe (vũ trụ) và Galaxy (thiên hà): cho tới thời điểm này chúng ta chỉ biết có một vũ trụ quan sát được (the observable universe), trong đó có nhiều thiên hà, và trong mỗi thiên hà có những hệ thống các thiên thể, sao, hành tinh,... (Đọc thêm : Thiên hà || Vũ trụ )

Thiên hà của chúng ta tên là Milky Way (Ngân Hà), chứa hệ mặt trời và Mặt trời, các hành tinh xung quanh nó bao gồm Trái Đất, chỉ là một thiên hà trong số vô vàn các thiên hà thuộc vũ trụ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phucnguyen08

there are so many stars in the cosmos

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nvdminh

không có very hay too mà cụng dịch là rất nhiều sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Space cung dc ma,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

lots of được chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mai554658

many không khuyến khích dùng trong câu khẳng định chứ nhỉ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvanvinh15

cosmos

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tungdd

mình dùng a lot of không được. Admin có thể giải thích ở đây tại sao chỉ dung được many không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mai554658

a lot of dùng cho danh từ không đếm được bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

không cần 'so' trước 'many' cũng đúng à

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.