"They recently came."

Dịch:Họ vừa mới tới.

October 2, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hungxuan

Dao lai sai

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/l.t.ngoc29

Sai rùi "-"

January 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Watson_Julie1509

tai sao cau nay lai dung thi qua khu? Theo nhu minh duoc biet, ngu phap chuan cho y nghia "ho vua moi toi" - they have (just) come.

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Giang987131

Ko

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThuyLienNg2

Nên chấp nhận thêm đáp án: - Họ đã đến mới đây.

December 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/anvietdung1

Họ đã đến mới đây mà sai.dạo lỗi tùm lum quá

January 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/RinRin.kun

Chán, sao sai hoài .

August 26, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.