Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The sheet of paper has a sharp edge."

Dịch:Tờ giấy có một bìa sắc.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BschangGala

Bén với nhọn khác gì chưd

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leloiboi

Thêm chữ cái vào cũng sai. Boo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/An-Adorable-Fish

"trang giấy có một cạnh sắc nhọn" mà cũng sai sao :( :(

3 năm trước