"The sheet of paper has a sharp edge."

Dịch:Tờ giấy có một bìa sắc.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BschangGala

Bén với nhọn khác gì chưd

4 năm trước

https://www.duolingo.com/leloiboi

Thêm chữ cái vào cũng sai. Boo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/An-Adorable-Fish

"trang giấy có một cạnh sắc nhọn" mà cũng sai sao :( :(

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.