"The sheet of paper has a sharp edge."

Dịch:Tờ giấy có một bìa sắc.

October 2, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/BschangGala

Bén với nhọn khác gì chưd


https://www.duolingo.com/profile/leloiboi

Thêm chữ cái vào cũng sai. Boo


https://www.duolingo.com/profile/An-Adorable-Fish

"trang giấy có một cạnh sắc nhọn" mà cũng sai sao :( :(

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.