"Αυτός μιλάει καθώς διαβάζει."

Μετάφραση:He is talking while he is reading.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Maryntltz82

If the subject is the same we can avoid its repetition? He speaks while reading.

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.