"Αυτός μιλάει καθώς διαβάζει."

Μετάφραση:He is talking while he is reading.

October 2, 2014

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/Maryntltz82

If the subject is the same we can avoid its repetition? He speaks while reading.

October 2, 2014
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.