"Bạn để ý quá nhiều tới điều anh ấy nói."

Dịch:You give too much importance to what he says.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Bạn quá xem trọng tới những gì anh ấy nói

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.