1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn để ý quá nhiều tới điều …

"Bạn để ý quá nhiều tới điều anh ấy nói."

Dịch:You give too much importance to what he says.

October 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Bạn quá xem trọng tới những gì anh ấy nói

October 2, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.