Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn để ý quá nhiều tới điều anh ấy nói."

Dịch:You give too much importance to what he says.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Bạn quá xem trọng tới những gì anh ấy nói

3 năm trước