Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She writes children's books."

Dịch:Cô ấy viết sách cho trẻ em.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CunYeu1

add and mọi người dịch giúp mình câu này với ạ: " Cô ấy viết những quyển sách của những đứa trẻ" Xin cảm ơn.

3 năm trước