1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She writes children's books."

"She writes children's books."

Dịch:Cô ấy viết sách cho trẻ em.

October 3, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CunYeu1

add and mọi người dịch giúp mình câu này với ạ: " Cô ấy viết những quyển sách của những đứa trẻ" Xin cảm ơn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.