"She writes a book."

Dịch:Cô ấy viết một quyển sách.

October 3, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuynhGiao74

She trong tiếng việt có dịch là "Cô ta hay cô ấy viết một quyển sách" đều được

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ibeinvi

tại sao "viết 1 cuốn sách" thì không được mà phải là "viết một cuốn sách"! cả hai đều như nhau!

October 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynAnh3

"Cô gái viết một quyển sách" Sai là sao :v

November 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.