Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She writes a book."

Dịch:Cô ấy viết một quyển sách.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhGiao74

She trong tiếng việt có dịch là "Cô ta hay cô ấy viết một quyển sách" đều được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ibeinvi

tại sao "viết 1 cuốn sách" thì không được mà phải là "viết một cuốn sách"! cả hai đều như nhau!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnh3

"Cô gái viết một quyển sách" Sai là sao :v

3 năm trước