"Yes, even him"

Dịch:Vâng, ngay cả anh ấy

October 3, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhanVanThanh

"Ngay cả anh ấy " và "Kể cả anh ấy" đâu có gì khác nhau đâu trong ý của tiếng Việt. Vã lại trong phần dịch từ của các bạn : "Even = ngay cả". Đâu có "kể cả" đâu. Lúc đầu tôi dịch là "Kể cả anh ấy", nhưng sau gõ lại vì sợ bị trừ 1 trái tim. Nhưng rốt cuộc cũng bị trừ một trái tim. Hu hu hu !!!

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kieumy.dang

nhọ :)))

December 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bichtram1104

vâng, ngay cả anh ấy là đúng nhé

October 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thaokhe

kể cả anh ấy ta dung include chứ mod nhi ?

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rosie_1512

"ngay cả anh ấy" đúng mà, vậy mà cũng bị trừ 1 trái tim

November 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThanPham

Ngay ca anh ay sao lai bao sai????

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThanhTung-616

"Vâng, cả anh ấy nữa." Là Sai à?

August 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Even = ngay cả ..Ngay cả

August 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Fanmanucian

Thậm chí Anh ấy. .vẫn sai. Wtf ^^

September 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/futado1

Even = Thậm chí. Yes, even him = Vâng, thậm chí anh ta = Sai.

November 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thangdn1304

Phải ngay cả anh ấy. câu này đâu có sai ad. check lại nhé . Duo cứng nhắc quá

November 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/liama_58

vâng với dạ không giống ừ vs ờ à

April 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/binhpham918489

Thừa một chữ t thôi mdà nhọ

June 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Vico2-ARMY

thiếu chữ cả không được sao

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LanThai6

Cần bổ sung nghĩa giếng Việt "Ngay cả" vào từ Even vì hiện tại nó chỉ gán duy nhất một nghĩa là "Thậm chí". Tôi và những người mới học làm sao biết để trả lời đúng đáp án nếu trong từ không giải thích đủ nghĩa!? Thank you

December 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen80974

Mình éo biết Even là gì ,nhưng chúng gợi ý là Thậm chí, mình quệt vô Thậm chí anh ấy. Thì đáp án Ngay cả ,đúng là thâm không ??

January 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HongAnhEdm

Anh ay cung vay

August 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.