Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Yes, even him"

Dịch:Vâng, ngay cả anh ấy

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanVanThanh

"Ngay cả anh ấy " và "Kể cả anh ấy" đâu có gì khác nhau đâu trong ý của tiếng Việt. Vã lại trong phần dịch từ của các bạn : "Even = ngay cả". Đâu có "kể cả" đâu. Lúc đầu tôi dịch là "Kể cả anh ấy", nhưng sau gõ lại vì sợ bị trừ 1 trái tim. Nhưng rốt cuộc cũng bị trừ một trái tim. Hu hu hu !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kieumy.dang

nhọ :)))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bichtram1104

vâng, ngay cả anh ấy là đúng nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

kể cả anh ấy ta dung include chứ mod nhi ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangdn1304

Phải ngay cả anh ấy. câu này đâu có sai ad. check lại nhé . Duo cứng nhắc quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rosie_1512

"ngay cả anh ấy" đúng mà, vậy mà cũng bị trừ 1 trái tim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanPham

Ngay ca anh ay sao lai bao sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/liama_58

vâng với dạ không giống ừ vs ờ à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTung-616

"Vâng, cả anh ấy nữa." Là Sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/binhpham918489

Thừa một chữ t thôi mdà nhọ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vico2-ARMY

thiếu chữ cả không được sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Even = ngay cả ..Ngay cả

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Fanmanucian

Thậm chí Anh ấy. .vẫn sai. Wtf ^^

3 tuần trước