"Hãy cứ tự nhiên như ở nhà."

Dịch:Make yourself at home.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungmanhngkh

yourselves và yourself khác gì nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanganh123

yourselves dùng để chỉ nhiều người, yourself dùng để chỉ 1 người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Katedao21

enjoy yourselves - không được hả mng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangQunh

"help yourself" cũng có nghĩa tương tự mà!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongTran668800

Serve yourself?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Nếu đã là thành ngữ thì miễn bàn cãi, chỉ gắng học thuộc thôi !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ahihi3

Mình thấy có chỗ ghi Be my guest cũng có nghĩa như trên mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Make yourself at home

1 năm trước

https://www.duolingo.com/EdenSavila1

traduire en français, Chào mừng !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home, make yourself at home,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quocnails
Quocnails
  • 25
  • 24
  • 3
  • 353

Make yourself likes at home .... (i think)

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.