"She opened the bottle."

Dịch:Cô ấy đã mở cái chai.

October 3, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuyPhanSg

"cô ấy đã mở chai" cũng đúng mà mod???

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SonPham861746

Mình cũng bị sai lỗi như thế.

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThanhPhan10

Mình cũng trả lời thế mà lại bị chấm là sai???

March 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hunglinhpt

cô ấy đã mở chai

February 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/pikapiii

cô ấy đã mở cái lọ, tại sao lại sai ạ, bottle là chai lọ mà ))

November 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoanghuy512306

Me too

September 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kindestangel

Cô ấy đã mở chai

June 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DucKieuMin

Tiếng Việt không gọi là "chiếc chai" . Nên là " cô ấy đã mở cái chai (lọ) ấy"

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DucKieuMin

Nên là "... cái chai ấy" để đúng với ý nghĩa của "the" trong câu này

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/uhtanh

tào lao, mở chai khác mở cái chai như thế nào

June 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KanBlack

cái chai nên được chấp nhận

May 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ThanhDo423394

cô ấy đã mở chai

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/0965026596

?? chiếc chai

February 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phmngcanhth

Cái bình=chai nước mà. Sao lại sai

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/stunted_pig

Cái lọ với cái chai khác nhau sao? haha

July 3, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.