"Takefoodandwater."

Dịch:Lấy thức ăn và nước.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/taingoc

đưa thức ăn và nước

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuMai

Đồ ăn cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VyTuanDuong

Đồ ăn khác gì thức ăn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.