1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Take food and water."

"Take food and water."

Dịch:Lấy thức ăn và nước.

October 3, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/taingoc

đưa thức ăn và nước


https://www.duolingo.com/profile/HieuMai

Đồ ăn cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/VyTuanDuong

Đồ ăn khác gì thức ăn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.