Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhiều chữ cái khác nhau hiện ra trên màn hình."

Dịch:Many different letters appear on the screen.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/n.tam.th

chữ cái là trong bảng chữ cái ấy là LETTER bạn ơi. WORD là từ, hoặc chữ nói chung chung thui.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longth

many different alphabets appear on the screen

3 năm trước

https://www.duolingo.com/RichieBrovis
RichieBrovis
  • 18
  • 13
  • 11
  • 6
  • 6
  • 5
  • 21

different letters appear on the screen nên được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Many different alphabets appear on the screen, many different letters appear on the screen, many different alphabets appear on the screen, many different letters appear on the screen, many different alphabets appear on the screen

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kukkori-san

Many different alphabets appear to the screen. sao lại không được chấp nhận ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 49

Tại sao nhiều là many, much. Mà mình dùng 'much' lại sai nhỉ.

1 tháng trước