1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nhiều chữ cái khác nhau hiện…

"Nhiều chữ cái khác nhau hiện ra trên màn hình."

Dịch:Many different letters appear on the screen.

October 3, 2014

13 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/n.tam.th

chữ cái là trong bảng chữ cái ấy là LETTER bạn ơi. WORD là từ, hoặc chữ nói chung chung thui.

November 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/longth

many different alphabets appear on the screen


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Many different alphabets appear on the screen, many different letters appear on the screen, many different alphabets appear on the screen, many different letters appear on the screen, many different alphabets appear on the screen


https://www.duolingo.com/profile/RichieBrovis

different letters appear on the screen nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/Khoakk123

Cho mình hỏi cái này dùng other sao sai vậy.


https://www.duolingo.com/profile/TanloiNguy

letters or words ?


https://www.duolingo.com/profile/ThanhTuhuu

Chương trình bị lổi.cùng một câu hỏi nhưng đáp án lại khác nhau . lúc đầu đáp án là many letters different appear on the screen . bây giờ thì lại là many different letters appear on the screen


https://www.duolingo.com/profile/Jet146932

Various letters mà cũng ko đc tính là sao?


https://www.duolingo.com/profile/Kukkori-san

Many different alphabets appear to the screen. sao lại không được chấp nhận ?


https://www.duolingo.com/profile/Minie2k5

on the screen chứ kg phải to the screen nhé


https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Tại sao nhiều là many, much. Mà mình dùng 'much' lại sai nhỉ.


https://www.duolingo.com/profile/VoManhHa

much là dùng cho danh từ không đếm được bạn ơi còn đếm đc là many


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

many different words appear on the screen

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.