"Δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί χθες τη νύχτα."

Μετάφραση:We could not go there last night.

πριν από 4 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.