"He died of a cancer."

Dịch:Anh ấy đã chết vì ung thư.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuanlahp

"anh ấy đã chết vì một bệnh ung thư" cũng sai sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Sai kinh khủng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/jinxxxmaxxx

Anh ấy chết vì xem clip muvik của linh ka

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeNgan614818
LeNgan614818
  • 25
  • 8
  • 4
  • 3
  • 109

Why is it wrong? die=died i think it is the same of meaning.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.