"He died of a cancer."

Dịch:Anh ấy đã chết vì ung thư.

October 4, 2014

6 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Tuanlahp

"anh ấy đã chết vì một bệnh ung thư" cũng sai sao?

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/jinxxxmaxxx

Anh ấy chết vì xem clip muvik của linh ka


https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Hmmm... rất liên quan tới cái j đó...


https://www.duolingo.com/profile/LeNgan614818

Why is it wrong? die=died i think it is the same of meaning.


https://www.duolingo.com/profile/Bug302

Die là chết, died là động từ quá khứ của die với nghĩa: đã chết và died sử dụng ở câu thuộc thì quá khứ nên bạn sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.