Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He died of a cancer."

Dịch:Anh ấy đã chết vì ung thư.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuanlahp

"anh ấy đã chết vì một bệnh ung thư" cũng sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Sai kinh khủng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/jinxxxmaxxx

Anh ấy chết vì xem clip muvik của linh ka

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeNgan614818
LeNgan614818
  • 23
  • 7
  • 3
  • 2
  • 2
  • 54

Why is it wrong? die=died i think it is the same of meaning.

1 tháng trước