Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is getting late."

Dịch:Nó đang trễ.

0
3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

Có ai ngoài đời mà nói "Nó đang trở nên trễ" không nhỉ :v Mình nghĩ nên dịch là "Bắt đầu muộn/trễ rồi" hay "Muộn/trễ rồi"

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

có chứ bạn. một số ngành đặc thù liên quan đến máy móc, khí động lực học, công nghệ thông tin. có lúc dùng câu này nhé bạn. chỉ là cuộc sống quanh bạn không có lý do gì để dùng cả.

5
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

bạn cho mình ví dụ với, cám ơn bạn. mình cũng làm IT mà không biết câu này áp dụng trong trường hợp nào

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

"It is getting late, I have to go."

Đã trễ rồi, tôi phải đi đây.

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

Well, It’s getting late. I’ve got to run(hurry): thôi, đã muộn rồi, tôi phải về ngay đây.

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhHue1

Đúng á. Câu dở kinh khủng

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhiiNhNh

Google dịch hửm =)) "It" là chủ ngữ giả, không dịch là "nó". T nghĩ nên dịch là "trời đang trở muộn rồi"

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangseo

nó đang muộn dần

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thammong

Hình như câu này dịch sai rồi thì phải

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Reigand.

Câu này chả áp dụng được vào thực tế tí nào cả!

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

No! I used the comdom

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

• Well, It’s getting late. I’ve got to run(hurry): thôi, đã muộn rồi, tôi phải về ngay đây. • I should be going. It’s getting late, I have a lot to do: Tôi phải đi thôi, đã muộn rồi, tôi có nhiều việc phải làm lắm,

0
Trả lời7 tháng trước