Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta có hình dáng đẹp bởi vì cô ấy bơi mỗi ngày."

Dịch:She has a good figure because she swims every day.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

"good figure" cũng như "great shape" nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

nên thay "hình dáng" bằng "thân hình", nghe hợp hơn :)

1 năm trước