1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Who drank the milk?"

"Who drank the milk?"

Dịch:Ai đã uống sữa?

October 4, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"who' là một đại từ nghi vấn ( interrogative pronoun) chỉ người , có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ .

ở câu trên " who drank the milk ? " , who là một đại từ nghi vấn chỉ người và có chức năng của một chủ ngữ . Vậy cho nên câu trên là một câu nghi vấn nhưng lại được tạo thành theo dạng câu xác định thông thường chứ không phải câu dạng nghi vấn . Do đó nó không dùng trợ động từ "do" . who sẽ là một chủ ngữ ở ngôi thứ ba số it nên các động từ theo sau cũng phải chia ở ngôi thứ ba số it .

Thí dụ : * who came? / người nào đang đến?

  • who is speaking? / ai đang nói đó?

hoặc như câu trên : * who drank the milk ? / Ai đã uống sữa ?

May 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/carmen316636

Cảm ơn bạn nhé :)

March 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/keoneo

mình thấy câu này sao sao ý . đã là câu hỏi thì phải dùng trợ động từ do or does và động từ phải trở về dạng nguên mẫu chứ

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vncruises

ừ - cái này lạ nhỉ

November 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/daotuoihvtc

Nghe phát âm the ko biết từ gì luôn

December 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

họ đọc nối âm k từ chữ drank với chữ "the" thành ra âm /kə/ thay vì âm /ðə/. Trong giao tiếp họ hay nói tắt như vậy . Bạn nghe lại sẽ thấy rõ ràng là âm /kə/ chứ không phải là âm /ðə/.

March 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quehoa

Vì (drank) là động từ thì quá khứ là ,đã uống

August 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/leanhtuant39

Sao lại là who drank the milk nhỉ?

April 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VictorQuyU

Ai uống sữa vậy trong t Việt đôi khi cũng đúng :_

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuoigiun

Cat not me :))

October 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoangduy265

"Ai là người đã uống sữa?" sao lại sai nhỉ?

March 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuytien19972910

tại sao quá khứ lại dịch là đã nhỉ

May 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nhackhongloi16

Quá khứ không dịch là "đã" chứ không lẽ dịch là "sẽ" hay "đang" !!!

September 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ManhCuong

Cccccccc

May 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tlyourname

cua minh khong co tieng ?

June 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phamtienlong6a1

who watched porn?

December 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phamtienlong6a1

ahihi đồ ngốc

December 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NgThoChi2
January 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jemthao

Ai đã uống li sữa. K đc à

March 6, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.