Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con vịt vàng ăn bánh mì."

Dịch:The yellow ducks eat bread.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuantuyen11

Gold ducks cũng đúng mà

3 năm trước