1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy đã giới thiệu tôi với …

"Cô ấy đã giới thiệu tôi với bạn trai của cô ấy."

Dịch:She introduced me to her boyfriend.

October 4, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/keoneo

she introduced me with her boyfriend. không được hả ad


https://www.duolingo.com/profile/cuongdaihiep

That makes my heart break :((


https://www.duolingo.com/profile/nguyen563531

chắc là bạn buồn lắm đây! :D


https://www.duolingo.com/profile/LMinh199558

She introduced me to her boyfriend. A week later, we invited her to our wedding.


https://www.duolingo.com/profile/fb.com_dangph268

And I saw: "She introduced me to my husband". :)))

Learn English in just 5 minutes a day. For free.