Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today the men have to cover the roof."

Dịch:Hôm nay những người đàn ông phải che mái nhà.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khaint

Che không được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

"Hôm nay những người đàn ông phải che phủ mái nhà" cũng đúng chứ.

1 tháng trước