"Anh ấy sẽ gửi một lá thư rồi."

Dịch:He will have sent a letter.

October 4, 2014

14 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/khoi_kop

có khi nên dịch câu tiếng anh sang tiếng việt là: "Rồi anh ấy sẽ gửi một lá thư", như vậy sẽ trơn hơn trong câu nói


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Then he will send a letter.


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Nên thay bằng từ "phải" thì hợp lý hơn, tương lai hoàn thành là chỉ những việc được định trước, chứ chưa chắc nó đã diễn ra nên không thể dùng từ "rồi" :).

-> Anh ấy sẽ phải gửi một lá thư.


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Nếu như bạn nói thì phải dịch là : "He will have to send a letter" thì mới hợp lý


https://www.duolingo.com/profile/Huu683363

"Anh ấy rồi sẽ gửi một lá thư" mới đúng chứ.


https://www.duolingo.com/profile/BuIZPL

Thấy nó cứ sai sai thế nào


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Tóm lại là trong tiếng Việt, nếu chữ " rồi " đặt ở cuối câu thì có nghĩa là sự việc đã xảy ra rồi. Vì vậy câu trên khi dịch thì phải để chữ " rồi " ở đầu câu hoặc giữa câu thì sẽ hợp lý hơn. Rồi anh ấy sẽ gửi một lá thư. Anh ấy rồi sẽ gửi một lá thư.


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Mình đồng ý quan điểm của bạn. Mình hỏi một người bạn mỹ anh ấy nói là khi dự định làm một điều gì đó mà bị cái gì đó cản trở nên dùng thì tương lai. ( anh ấy nói chẳng biết thì tương lai là gì, ý nghĩ vậy thì dùng câu vậy thôi hà)


https://www.duolingo.com/profile/HongQucHuy2

Mình cũng chỉ phản xạ theo bản năng thôi Cả T. Việt cũng có các thì đó. Vậy dấu hiệu thời tương lai nước mình là gì


https://www.duolingo.com/profile/LittleKnight1993

tiếng mẹ đẻ mà bạn, khi nói không cần quan tâm đến ngữ pháp và các thì. mình cũng vậy thôi, còn không có khái niệm ngữ pháp tiếng việt ở trong đầu.


https://www.duolingo.com/profile/thangdn1995

mail không được sao


https://www.duolingo.com/profile/PoorBoy0603

Cái thì này vẫn k hiểu lắm


https://www.duolingo.com/profile/workinghardboy

Sao lại có have ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.