Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He performed in Brazil."

Dịch:Anh ấy đã biểu diễn ở Brazil.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lavie2

Anh ấy đã trình diễn ở brazil dc hok ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhacuong

anh ấy đã biểu diễn tại brazil??? sao ko dc bạn???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunhcnghin

chao

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/MeoXinh

anh ấy đã biểu diễn ở diễn ở Brazil, kết quả đúng vẫn vậy mà s lại sai

7 tháng trước