"HeperformedinBrazil."

Dịch:Anh ấy đã biểu diễn ở Brazil.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lavie2

Anh ấy đã trình diễn ở brazil dc hok ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhacuong

anh ấy đã biểu diễn tại brazil??? sao ko dc bạn???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunhcnghin

chao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MeoXinh

anh ấy đã biểu diễn ở diễn ở Brazil, kết quả đúng vẫn vậy mà s lại sai

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.