"He performed in Brazil."

Dịch:Anh ấy đã biểu diễn ở Brazil.

October 4, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lavie2

Anh ấy đã trình diễn ở brazil dc hok ad

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhacuong

anh ấy đã biểu diễn tại brazil??? sao ko dc bạn???

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hunhcnghin

chao

October 27, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.