Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tạm biệt, chúc ngủ ngon."

Dịch:Bye, good night.

0
3 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/23820021692003

Toàn câu dễ

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghe13

Ủa sao toàn câu dễ vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/HanhNguyen619021

Như fuck trình độ A1

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/YoLo628732

Dễ ẹt

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nht6kg

Hay qua ha

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngocdieu167934

Làm wen nha các mạn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaihaleon

2

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyVy300466
0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/DIEUHIENNG4

MF633A

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thy239869

Dễ quá

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thy239869

Câu này ghi sao cũng không đúng là sao ta , tào lao

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuanminh250251

e

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TruongHaiL

Học tới KET rồi! Trong đây đọc dễ vãi!!!

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TruongHaiL

Đây học tới KET rồi nhá!!!Trong đây đọc như vậy là dễ vãi!!!

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/son867013

Cho tớ địa chỉ email

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KinTrn328558

Hc này hiểu rõ hơn là đi hc thêm

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/suminguyen

klk

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/suminguyen

l

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/suminguyen

mnj

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/suminguyen

kko

0
Trả lời7 tháng trước