1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You write the book."

"You write the book."

Dịch:Bạn viết quyển sách.

October 4, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoangha95

Khó vcc

November 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nghiabk92

Diu roai tơ búc nhé

November 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.