Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You write the book."

Dịch:Bạn viết quyển sách.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangha95

Khó vcc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

Diu roai tơ búc nhé

3 năm trước