Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"At all costs, I want to live in America."

Dịch:Bằng mọi giá, tôi muốn sống ở Mỹ.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 163

Mình dịch là Trong tất cả các chi phí, tôi muốn sống ở Mỹ. Đọc xong thấy kì kì nhưng vẫn ấn nút kiểm tra ăn may ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lena186037

ban hay thiet

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrinhPhamLe

Have to learn by heart this sentence!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Muni_Robert_Jr

bất cứ giá nào, tôi muốn sống ở Mỹ. "bất cứ" cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daniel512234

at all costs là thành ngữ nhé, bằng mọi giá đúng rồi các bạn, nhưng được sống = sống lại chấm mình sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
 • 22
 • 8
 • 6

at all costs

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungvusz

sống ở Hoa kì không được à =))

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/KimL339104

kỳ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Russia93084

at all costs, i want to live vietnam.

4 tháng trước