"At all costs, I want to live in America."

Dịch:Bằng mọi giá, tôi muốn sống ở Mỹ.

October 5, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrinhPhamLe

Have to learn by heart this sentence!

October 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Mình dịch là Trong tất cả các chi phí, tôi muốn sống ở Mỹ. Đọc xong thấy kì kì nhưng vẫn ấn nút kiểm tra ăn may ^_^


https://www.duolingo.com/profile/Muni_Robert_Jr

bất cứ giá nào, tôi muốn sống ở Mỹ. "bất cứ" cũng sai à


https://www.duolingo.com/profile/Minhhuy112233

Ùm mình cũng bị v ak


https://www.duolingo.com/profile/daniel512234

at all costs là thành ngữ nhé, bằng mọi giá đúng rồi các bạn, nhưng được sống = sống lại chấm mình sai


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Tôi muốn sống ở Mỹ ,Mọi phí tổn ,,= học thêm một thành ngữ ,,at all costs =' bằng moi giá ,,ok


https://www.duolingo.com/profile/hungvusz

sống ở Hoa kì không được à =))

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.