1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "At all costs, I want to live…

"At all costs, I want to live in America."

Dịch:Bằng mọi giá, tôi muốn sống ở Mỹ.

October 5, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Mình dịch là Trong tất cả các chi phí, tôi muốn sống ở Mỹ. Đọc xong thấy kì kì nhưng vẫn ấn nút kiểm tra ăn may ^_^


https://www.duolingo.com/profile/TrinhPhamLe

Have to learn by heart this sentence!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.